VANLIGE SPØRSMÅL

– Hvem er korpsmedlemmene sine kontaktpersoner?
 • Tillitsvalgte korpset vårt er Amalie Nekkøy og Jennifer Fredheim
- Reiser / Turer / Stevner / Konkurranser
 • Vi har som mål å reise på en utenlandstur hvert annet år.
 • Korpset deltar på regionale og nasjonale arrangement i regi av Norges Musikkorps Forbund.
 • Alle som deltar på stevner og konkurranser får de medaljer som hører til.
 • Spilleglede er vårt overordnende mål for våre medlemmer.
– Hvem er dirigent?
 • Dirigent: Torgeir Halvorsen
 • Ring kulturskulen i kinn avd Florø
 • Oppført i 180-appen
– Hva koster medlemskap? ( Rabatt for søsken)
 • Når du har 1 barn med 950 ,- kr
 • 40% rabatt for medlem nr 2
 • Når du har 2 barn med 1520 ,- kr
 • 570,- kr. pr medlem nr 2
– Hva er fremtidsplanene til korpset?

Korpset skal utvikle ferdigheter hos medlemmene, tilføre kunnskap, lære om musikk og teknikk, fremme likeverd og tilhørighet, styrke samhold og bidra til livslang trivsel.

  – Normalisere vår virksomhet etter Covid19, gjøre det beste ut av sitasjonen nå!
- Når og hvor holdes prøvene? / øvingslokaler?
 • Ordinære prøver er mandag kl. 18 - 20
 • Lokaler er rockeverstedet på kulturskulen / (Gamleheimen) mellom storevannet og lillevannet
 • Hvem kan delta? Barn og ungdom ut året de fyller 18 år. (Vi tilbyr overgang til voksenkorps)
 • Foreldre kan få meir info av leiar.
- Hva de voksne lurer på?
 • Korpset har mindre dugnad enn mange andre du kan sammenligne oss med.
 • Vi selger så mye dopapir og tørkeruller som vi klarer, faktisk populært og lett omsettelig.
 • Salg av papir 2 ganger i året.
 • Sporadisk dugnader for firma, god inntjening, avklares med foreldre , fantastisk innsats hittil, noen få oppdrag per år.
 • Alle som jobber med ungdom og barn har vist fersk politiattest ved tiltredning.
Dirigenten

Torgeir Halvorsen

Leiar

Erling Nydal

Offisiell Logo fra 2021

FSBB HAR SOM MÅL Å REISE PÅ UTENLANDSTUR ANNENHVERT ÅR

I 2019 var vi i Portugal første uka i skoleferien

Musikken

Det er viktig å lage god musikk. Alle øver hjemme og det må til. Noen ganger samles vi og har seminarhelg før en konkurranse eller en stor konsert. Da slår vi oss ofte sammen med andre korps og har en artig helg sammen med spilling og moro sosialt.